YÜZEY İŞLEM
 
Korozyon Hakkında

Korozyon Nasıl Önlenir ?

Fosfatlama Nedir ?

Demir Fosfat ve Ugulamaları

Çinko Fosfat ve Uygulamaları

Pasivasyon Neden Kullanılır?

Mangan Fosfat ve Uygulamaları

Alüminyum Kromat ve Uygulamaları

 

   

 
 
Korozyon Hakkında

Sanayi tesislerini ve ürünlerini boyamanın esas amacının dekoratif görünüm yanında,bu tesisleri ve üretilen ürün gruplarının korunması olduğunu kabul edecek olursak, konuya korozyon ile başlamanın dolayısı ile korozyonu oluşturan sebeblerden bahsetmenin gerekli olduğunu düşünüyoruz.
Korozyonu oluşturan sebebler üç ana başlık altında toplanabilir
a- Hava ve nemin oluşturduğu korozyon
b- Kimya tesislerinde çeşitli kimyasal buhar ve maddelerin oluşturduğu korozyon
c- Mikrobiyolojik korozyon

Sanayi tesislerinin veya ürün gruplarının korozyona karşı korunmak için gereken, bu sebebi oluşturan maddelerle teması engellemektir. Hava ve nem – asit ve sovent buharları vb sebebler.

Mikrobiyolojik korozyon şekli yer altında gömülü konstrüksiyonlarda bakterilerin yol açtığı bir korozyon şeklidir.

Korunması gereken sathın oksijen ve nem ile yüzde yüz temasının engellenmesi mümkün değildir. Çünkü bunu engellemek için kullanılan her metariyelin az veya çok oksijen ve nem geçirgenliği vardır. Metallerde oluşan korozyon elektrokimyasal bir prosestir. Bu oluşum metallerin elektrolitle çözünebilmesi ve oksijenle oksidasyona uğrayabilme özelliklerinden kaynaklanır. Şu halde korozyon oluşması için metal, oksijen ve suya ihtiyaç vardır. Yani başka bir ifade ile metal yüzeyini sudan ve oksijenden uzak tutmak gerekmekdedir.

Korozyon ortam şartlarına bağlı olarak farklı şekillerde oluşur ve ortaya çıkar. Korozyon ile mücadelede metalleri yüzey işlem kimyasalları ile hazırlamanın önemi ile devam edeceğiz.